Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολεία 2020-21 εγκεκριμένα από το ΙΠΕ

Ο ρυθμός, η κίνηση, το τραγούδι, τα μουσικά όργανα, οι ιστορίες, η δραματοποίηση, η αφήγηση, οαυτοσχεδιασμός και η αναγνωρισμένη παγκοσμίωςμουσικοπαιδαγωγική πρόταση του συστήματος CarlOrff, συνεργάζονται δημιουργικά με τα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε ηλικίας, προάγοντας τηνσυνεργασία, την ομαδικότητα, την ατομική ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση.

Προσεγγίζοντας βιωματικά, θέματα της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με διαφορετικές μορφές τέχνης καιψυχαγωγίας, δίνουν μια βαθύτερη  διάσταση, διεγείρουν την φαντασία και την δημιουργικότητα,απελευθερώνουν τον ενθουσιασμό των παιδιών, προσφέροντας γνώση.

Με την συνεργασία παιδαγωγών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, δημιουργούμεεκπαιδευτικά προγράμματαμεθεματολογία από την φύση, το περιβάλλον, το σύμπαν, την ιστορία, την λογοτεχνία, τις ανθρώπινεςσχέσεις, την καθημερινότητα, την φιλοσοφία, τα μαθηματικά και άλλες επιστήμες.

 Ο χορός, το τραγούδι, τοπαίξιμο οργάνων, η προσωπική έκφρασηκαι η χαρά της συμμετοχής αποτελούν τον βασικό παιδαγωγικόπυρήνα, πάνω στον οποίο χτίζεται το κυρίως θέμα.

Απευθυνόμαστε σε σχολεία όλων των βαθμίδων, ανάλογα με τη θεματολογία και το στήσιμο, όπωςεπίσης και σεάλλες δομές, που φιλοξενούν παιδιά και υποστηρίζουν έμπρακτα τα ενδιαφέροντά τους.

Πηγαίνοντας στον χώρο τους με τον κατάλληλο, μουσικό, ηχητικό, τεχνικό, εξοπλισμό δημιουργούμε έναδιαφορετικό κλίμα στην τάξη, που πιστεύουμε ότι διαρκεί και μετά, δίνοντας μια διαφορετική οπτική στοντρόπο που βλέπουν τα παιδιά την μάθηση.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά προτείνουμε τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα, εγκεκριμένα από το ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής ΙΕΠ