Ενήλικες Εργαστήρι: Ο Ρυθμός μέσα μας/The Rhythm Inside

Ο ρυθμός δομικό στοιχείο και έκφραση της ίδιας της ζωής από την αρχή της, απαραίτητο στοιχείο στα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου για την επιβίωσή του και για την μετέπειτα αυτονόμηση του, ουσιαστικό στοιχείο της μετάβασής του από την φύση στον πολιτισμό και τελικά ζωντανό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργίας και θεραπείας. Έτσι η ιδιαίτερη ενασχόληση με τον ρυθμό στην καθημερινότητά μας και στον βαθμό που είναι εφικτό έχει πολλαπλά οφέλη με κυρίαρχο αυτό της ψυχικής ισορροπίας και κατ’ επέκταση με όλα τα υπόλοιπα.
Στο εργαστήρι “Ο Ρυθμός μέσα μας”, ρυθμός αποτελεί το δομικό στοιχείο της κίνησης, του λόγου και της μουσικής και είναι η αφετηρία για την δημιουργία μουσικού ή μουσικοκινητικού δρώμενου.
Ένα βιωματικό εργαστήρι που έχει στόχο την ενεργοποίηση της αίσθησης του ρυθμού που όλοι μας έχουμε από την γέννησή μας,
1ον μέσα από την φωνή, δηλαδή με φωνητικές -ρυθμικές και μελωδικές- ασκήσεις, τραγουδιστικό λόγο, τραγούδι και αυτοσχεδιασμό.
2ον Μέσα από το σώμα μας, αφού κινείται ρυθμικά και συνοδεύει ή συνοδεύεται από τους ήχους, παράγει το ίδιο, ρυθμό και μουσική.
3ον Μέσα από το παίξιμο των κρουστών – την εκμάθηση της βασικής τεχνικής τους, την γνωριμία με διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα και τον συνδυασμό τους.
Ο τελικός στόχος του εργαστηρίου είναι να ενορχηστρώσουμε μια γραπτή ιστορία και να την μεταμορφώσουμε σε μουσικό κομμάτι ή μουσικοκινητικό δρώμενο με λόγο χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και τους τρόπους που έχουμε δουλέψει και με οδηγό τον ρυθμό μέσα μας.
Το εργαστήρι αφορά ομάδα και έτσι λειτουργεί συνεκτικά και πραγματοποιείται σε διαφορετικούς χώρους ανάλογα με την ζήτηση, τηρουμένων των συνθηκών υγείας. Ο ελάχιστος χρόνος μαθήματος είναι δύο ώρες και μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση ανάλογα με το επιδιωκόμενο επίπεδο ή αποτέλεσμα.
Τα όργανα παρέχονται από τον εκπαιδευτή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την διοργάνωση του.