Εργαστήρι για τον ρυθμό και το τύμπανο(μπεντίρ)

Στο εργαστήρι μαθαίνουμε ρυθμούς και ρυθμικά σχήματα από την Ελλάδα και από άλλες περιοχές του κόσμου και βασική μουσική θεωρία. Δουλεύουμε τεχνικές στο μπεντίρ( ελληνικό παραδοσιακό κρουστό) και σε άλλα κρουστά , εξερευνούμε τα διαφορετικά ηχοχρώματα που μπορούμε να παράγουμε από το κάθε όργανο, εισάγουμε τον αυτοσχεδιασμό και στο τέλος συνθέτουμε το δικό μας κομμάτι.
Δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση, αλλά αν υπάρχει, το μάθημα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την συνύπαρξη και δημιουργική συνεργασία, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις διαφορετικές ταχύτητες και επίπεδα προς όφελος του ατόμου και του συλλογικού αποτελέσματος.
Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται τα όργανα από τον εκπαιδευτή μετά από συνεννόηση.
Το εργαστήρι αφορά ομάδα και έτσι λειτουργεί συνεκτικά και πραγματοποιείται σε διαφορετικούς χώρους ανάλογα με την ζήτηση, τηρουμένων των συνθηκών υγείας. Ο ελάχιστος χρόνος μαθήματος είναι δύο ώρες και μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση ανάλογα με το επιδιωκόμενο επίπεδο ή αποτέλεσμα.
Τα όργανα παρέχονται από τον εκπαιδευτή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την διοργάνωση του.