Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι

Το ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική γενικότερα και πιο ειδικάγια το πολυφωνικό Ηπειρώτικο τραγούδι και την έκφραση μέσω της φωνής, οδήγησε σε έρευνα για την ιστορίατου, τις πηγές του, το ρόλο του στις κοινωνικές σχέσεις αλλά και στην ατομική και ομαδική έκφραση.
Ηπροσωπική ενασχόληση σε βάθος με την δομή του, την παραδοσιακή διδασκαλία του, και τους διαφορετικούςρόλους της ομάδας, σε συνδυασμό με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους βιωματικής διδασκαλίας, είναι οδρόμος που περπατάμε για να προσεγγίσουμε το αυθεντικό κομμάτι αυτού του ιδιαίτερου είδουςτραγουδίσματος.
Σ΄αυτό βοηθάει βέβαια και το βαθύ συναίσθημα που το ίδιο προσφέρει, ακούγοντας καιτραγουδώντας το, συμμετέχοντας στο παραδοσιακό πολυφωνικό σύνολο.
Τα σεμινάρια του Ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες φωνητικέςδεξιότητες.
Υπάρχουν σε εξέλιξη μηνιαία εργαστήρια:

  • Στην Αθήνα στο Καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου και Τηλεφάνους.
  • Στην Πάτρα στον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών, Μουρούζη 14-16.
  • Κατά την διάρκεια του έτους δημιουργούνται νέα εισαγωγικά εργαστήρια.Επικοινωνήστε μαζί μας για συμμετοχές.