Μουσικοκινητική για παιδιά

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff από την οποία εμπνεόμαστε είναι μια
διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση που αντιμετωπίζει το παιδί σαν σύνολο σωματικό , πνευματικό, ψυχικό,στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή του.
Γι’ αυτό ηκίνησηκαι ο χορός αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείοτης διδασκαλίας.
Ο ρυθμός και το παίξιμο των οργάνων είναι άλλο ένα σημαντικό κομμάτι, όπου τα παιδιάπαίζοντας μουσική εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, μαθαίνουν να συγκεντρώνονται αλλά και νασυνεργάζονται, ενεργοποιούν την φαντασία τους κι εκτονώνονται.
Το τραγούδι, ο τραγουδιστικός λόγος και οιιστορίες αποτελούν βασικό εργαλείο που βοηθάει τα παιδιά να εκφραστούν, οξύνει την αντίληψή τους καιτονώνει την αυτοπεποίθησή τους. Μαθαίνουν μουσική παίζοντας και παίζουν μαθαίνοντας μουσική.