Μουσικοκινητική Orff

Η Μουσικοκινητική αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα σωματική, ψυχική και πνευματική.
Μαζί με την γενική παιδεία και την γενικότερη καλλιέργεια, συμβάλλει στην εξέλιξη των ανθρώπων, τους οποίους διακρίνει η κρίση, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η αισθητική ευαισθησία.
Βασίζεται στην ένωση μουσικής, κίνησης, λόγου και φέρνει τον άνθρωπο σε βιωματική επαφή με τον κόσμο των αισθητικών μορφών.
Το σύστημα Orff, κατά τον ιδρυτή του Carl Orff, είναι εμπνευσμένο στα βασικά του στοιχεία από την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα, όπου η μουσική, η άσκηση, η λογοτεχνία και ποίηση αποτελούν την στοιχειώδη εκπαίδευση των νέων από μικρή ηλικία.
Απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία αλλά και σε παιδαγωγούς, χορευτές, ηθοποιούς, μουσικούς, ψυχοθεραπευτές και γονείς και βέβαια σε άτομα που ελκύονται από το ολιστικό σύστημα μουσική – κίνηση – λόγος.
Σε όλες τις περιπτώσεις καλλιεργεί τις εκφραστικές ικανότητες, αναπτύσσει τις μουσικές και κινητικές δεξιότητες, προσφέρει ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό, δημιουργία, συνεργασία, χαλάρωση και εκτόνωση.