ΤΕΤΤΙΓΕΣ – Αρετή Μίγγου

θέρεος γλυκύς προφήτης• φιλέουσι μέν σε Μούσαι, φιλέει δε Φοίβος αυτός

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ –» Ωδαί, [34] ή {ΜΓ ́ – Εις Τέττιγα} Τέττιξ “ο γλυκύς προφήτης”

προάγγελε του θέρους• οι Μούσες όλες σ’ αγαπούν, ο Φοίβος σ΄αγαπά ο ίδιος