Ρυθμός

3 posts

Ο ρυθμός αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της ζωής, ο κοινός ρυθμός δημιουργεί συλλογική ταυτότητα. Η ενασχόληση με τον ρυθμό και με το παίξιμο των κρουστών διευρύνει τη συνειδητότητα, προσφέρει μια διαφορετική γλώσσα έκφρασης και δημιουργίας, χαρίζει εσωτερική ισορροπία και μέθεξη.